Pravdivostní tabulky

Soupis pravdivostních tabulek používaných v matematice - logice. Najdete zde negaci, konjunkci, disjunkci, implikaci, ekvivalenci a exkluzivní disjunkci.

Negace (¬, NOT)

A ¬ A
1 0
0 1


Konjunkce (Λ, AND)

A B A Λ B
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0


Disjunkce (V, OR)

A B A V B
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0


Implikace (=>)

A B A => B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1


Ekvivalence (<=>)

A B A <=> B
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1


Exkluzivní disjunkce (ⴲ, XOR)

A B A ⴲ B
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0